Algemene voorwaarden

 

Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan:
  - de webpagina;
  - de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
 2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina en de digitale nieuwsbrief. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De uitgever spant zich er voor in de inhoud van de webpagina te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. 
 4. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 5. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, dit in afstemming met de samenwerkende partijen. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 6. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina en digitale nieuwsbrief gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 7. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 8. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 9. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

 

Onze partners
logo Biblionet logo Kunst en Cultuur logo DNK logo ICO logo Bibliotheek Emmen logo Provincie Drenthe logo Scala logo vFonds logo Bibliotheek Hoogeveen Logo Drents Archief Logo De Bibliotheek